Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają: 

PREZES
Eugeniusz Brzezowski  
tel. 668 694 554 
email: brzezowski@binz.pl

 

WICEPREZES
Jacek Walkiewicz
tel. 698 624 545
email: jwalkiewicz@o2.pl
 
SEKRETARZ  
Marcin Martyniak  
tel.  609 472 501
 

SKARBNIK 
Marta Cieślik
tel. 609 473 866
email: marta-drops@wp.pl

 

 CZŁONEK ZARZĄDU 
Krystian Kwiecień
tel. 506 925 924