Statut

NOWY STATUT

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

S T A T U T


Niniejsza treść Statutu została przyjęta uchwałą Zjazdu w dniu 8 grudnia 2017 r. w Łysowicach k/Torunia