Sąd koleżeński

Skład Sądu koleżeńskiego:

Arkadiusz Karczewski

Paweł Warzyński

Urszula Synowiec