Sąd koleżeński

Skład Sądu koleżeńskiego:

Grzegorz Kwiecień

Urszula Synowiec

Damian Lisiak