Misja i Cele

Tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cele i środki działania OSPSBHP o/Bełchatów

Celami stowarzyszenia są:

  • integracja pracowników służb bhp z regionu Bełchatów, Piotrków i okolice.
  • wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy zawodowej członków Stowarzyszenia,
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności członków.