Historia

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Prezes Zarządu Głównego M. Nościusz spotkał się w Bełchatowie na terenie firmy budowlanej z grupą 10 pracowników służby bhp.

 

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Prezes Zarządu Głównego M. Nościusz spotkał się w Bełchatowie na terenie firmy budowlanej z grupą 10 pracowników służby bhp, którzy pragną powołać oddział Stowarzyszenia. Inicjatorem powołania oddziału jest kol. inż. Eugeniusz Brzezowski Główny specjalista ds. BHP w firmie BinŻ S.A. z Bełchatowa. Prezes Zarządu Głównego przedstawił i przybliżył funkcjonowanie Stowarzyszenia, dotychczasowe osiągnięcia i kierunki dalszego działania.     
Pracownicy służby bhp przedstawili swoje problemy jakie napotykają w pracy zawodowej i liczą, że przynależność do Stowarzyszenia spowoduje uzyskanie wsparcia merytorycznego poprzez wymianę poglądów ale i większego prestiżu dla swego zawodu. Pracownicy poinformowali, że śledzą działalność Stowarzyszenia poprzez stronę internetową ZG. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w miesiącu czerwcu br. i zostanie powołany Oddział w Bełchatowie.

W dniu 15 września 2011 r. na terenie firmy budowlanej BINŻ w Bełchatowie doszło do spotkania grupy inicjatywnej pracowników służby bhp, którzy podjęli uchwałę o powołaniu  Oddziału OSPS BHP.   W spotkaniu uczestniczył Prezes Marek Nościusz. Dokonano wyboru władz oddziału, którego pierwszym Prezesem został wybrany inż. Eugeniusz Brzezowski.