Prawo Pracy w roku 2017

2017-02-23

Mam przyjemność w imieniu Zarządu OSPS BHP Oddział w Sieradzu zaprosić Koleżanki i Kolegów - Pracowników Służby BHP z oddziału Bełchatów na spotkanie szkoleniowe zorganizowane z udziałem PIP w Sieradzu oraz V-ce Prezesa ZG OSPS BHP Marka Nościusza.

Zarząd OSPS BHP Oddziału w Sieradzu zaprasza członków oraz sympatyków na spotkanie szkoleniowe,które odbędzie się w dniu 07 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu, ul. POW 64.
 
Tematy szkolenia:
1. Wprowadzenie – Urszula Tomska – Prezes OSPS BHP Oddziału w Sieradzu, Ryszard Wardęga –
Nadinspektor Pracy, Kierownik Oddziału Terenowego PIP w Sieradzu
 
2. Prawo Pracy w roku 2017 – Bolesław Anaszewicz – Nadinspektor Pracy Oddziału Terenowego PIP
w Sieradzu
 
3. Służba BHP – wyzwania XXI wieku – czas na zmiany – Samorząd Zawodowy – Marek Nościusz – V-ce Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP
 
Spotkanie ma charakter otwarty. Uczestnictwo bezpłatne.Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszenia.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 02.03.2017
na adres: sieradz@ospsbhp.pl
 
Zarząd OSPS BHP
Oddziału w Sieradzu