Najistotniejsze zmiany w Kodeksie Pracy

2017-02-23

Z A P R O S Z E N I E

Dnia 03 marca 2017r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oddział w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie organizuje szkolenie na temat:

„Najistotniejsze zmiany w Kodeksie Pracy oraz nowe zmiany i regulacje dotyczące umów cywilnoprawnych”.

1. Omówienie najnowszych zmian wprowadzonych w prawie pracy:

 • nowe zasady dotyczące wypłaty dodatku za prace w porze nocnej,
 • termin zawarcia umowy o pracę,
 • kiedy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania,
 • zmiany dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • nowe zasady dotyczące świadectw pracy.

2. Stawka minimalna przy umowach cywilnoprawnych:

 • komu należy płacić 13 zł. za godzinę,
 • termin wypłaty wynagrodzenia,
 • sposób dokumentowania czasu pracy,
 • uprawnienia inspektora pracy.

3. Wybrane zagadnienia z czasu pracy;

 • doba pracownicza, a tzw. ruchomy czas pracy,
 • praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • identyfikowania godzin nadliczbowych,
 • ćwiczenia praktyczne z rozliczania godzin nadliczbowych w systemie podstawowym i równoważnym.

4. Postępowanie wykroczeniowe inspektora pracy w związku z naruszeniem przepisów prawa pracy

Zajęcia poprowadzą Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Pan Andrzej Cegła – nadinspektor pracy, kierownik oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim.

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 marca 2017r. ( piątek ) w godz. od 1000 do 1300 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w terminie do 28 lutego 2017 pod nr telefonu RIG /44/ 733-66-00; 516-151-710; pocztą elektroniczną: biuro@rigbelchatow.bai.pl

 

Z wyrazami szacunku Organizatorzy